Liên hệ

Ms LE THI THANH THUY

ĐỊA CHỈ:

+84 962 22 77 76

6/4/1 đường U Ghe, Phường Tam Phú,

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,

Việt Nam

VĂN PHÒNG TẠI PERU:

NOVA INTERNATIONAL TRADING & CONSULTING S.A.C

Arnaldo Márquez Avenue 1205, Int 201

Jesus Maria District, Lima, Peru.

thuy.le@alsolespices.com

CÁC LOẠI GIA VỊ